Organizing Committee

Patron
Dr Grace Korula
Dr Annapurna Rout

Advisory Board
Dr Prashanth Rajagopalan
Dr Rahul Menon

Chief Advisor
Dr K Sridhar

Senior Advisors
Dr BapujiCherukuri
Dr Vidhya Mohanram
Dr K M Senthilkumar
Dr Roopesh Kumar
Dr N Baskar
Dr M Govardhan
Prof K Kanagaraj
Prof Balasubramanian

Organising Chairman
Dr Prasanna Bidkar

Organising Secretary
Dr V Ponniah

Organising Joint Secretary
Dr B Sudhakar Subramaniam
Dr Mukilan B

Treasurer
Dr Manjunatha L

Scientific committee
Dr Prasanna Bidkar
Dr Ramamani
Dr Arul Velan
Dr Thamarai Selvi
Dr R Ramanan
Dr Georgene Singh
Dr Mohana Selvi
Dr S Kavu Devi

Reception Committee
Dr K Chandrasekharan
Dr Muthukumaran
Dr Anil Babu Peruru
Dr Nitya
Dr Vijaykumar
Dr Ankita Dey

Registration Committee
Dr Karen Ruby Lionel
Dr Srinivasan S
Dr Prasad Kumaresan
Dr ArimanickamGanesamoorthi
Dr Arun Kumaran N
Dr Praveen PV
Dr Karthik Lakshmikantha

The Team
Dr Nanda Kishore Senathi
V Sabanayagam
K.S .Rajasiddhartha
Hariprasad N V G
R Meenatchi
Gayathri P
Deepa K
S G Sudharshan Balaji
M Gnaneshwar
M Vijay

Back To Top